Kadın Eserleri Kütüphanesi’nden 2018 Ajandası: Kadın Tarihini Yazmak

510.jpg

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2018 ajandası kadın tarihi yazımı ve kadınların tarihsel dönemlerdeki çeşitli yapılar içindeki durumlarını inceleyen 100 kitap çalışmasını içeriyor. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 2018 ajandası kadın hareketinin uzun yıllar içerisinde biriktirdiği analitik ve yöntemsel bilginin “tadımlık” bir özetini sunuyor.

“Kadın tarihini yazmak” başlığı taşıyan ajandada kadın tarihi yazımı ve kadınların tarihsel dönemlerdeki çeşitli yapılar içindeki durumlarını inceleyen 1931-2017 yıllan arasında yayımlanmış 100 kitap çalışması yer alıyor.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “Umarız, elinizdeki bu seçki kadın tarihi çalışmalarının çeşitliliğini yansıtmak açısından içtenlikli bir çaba olarak kabul edilir ve kadınların özne olarak kendilerini tarihe yeniden ve yeni alanlar açarak yazma çabalarına katkı sağlar” diyor.

Ajandadaki kitapların araştırma niteliği taşımasına dikkat edilmiş. Ayrıca kadın tarihi çalışmalarına kolaylık sağlayan, kadın tarihinin kaynaklarından bibliyografyaları da (dergi, kitap, makale vb.) seçkiye dahil.

Ajanda’nın basın bülteninde şu ifadeler yer alıyor:

“Ajandamızda yer verdiğimiz 100 eserin yazarı. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 1980’lerden günümüze, çeşitli yapı ve kurumlardaki kadın hayatlarının türlü biçimlerini hem ezilme hem de buna başkaldırılarını, kadınların hak mücadelesini araştırarak ortaya koymaya, kadınları çeşitli tarihsel dönemlerde görünür kılmaya çalıştılar.

“Elinizdeki seçkide edebiyat araştırmalarından emek ve sınıf çalışmalarına, siyaset biliminden sosyolojiye ve tarihe, eleştirel din incelemelerinden cinsellik araştırmalarına, biyografilerden kurumsal tarihlere, Dersim’in kayıp kızlarından Ermeni feministlere, Kürt kadınlarının konumundan Türk modernleşmesinde rol almış öncü kadınlara uzanan bir çeşitlilikte bu ‘görünürlüğü’ izlemek mümkün.

“Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de artık tarih alanında toplumsal cinsiyetin vazgeçilmez bir analiz kategorisi olmaya başladığını ve gene bu seçkinin ortaya koyduğu gibi yalnızca kadın değil erkek tarihçilerin de onu kullandıklarını izliyoruz. Dolayısıyla elinizdeki seçki, farklı aidiyetlerden, sınıflardan, etnisitelerden ve cinsel yönelimlerden kadınların konumunu ele alan, aynı zamanda da erkeklik çalışmalarını içeren bir çeşitliliği gözler önüne sererek bu heterojenliğe tanıklık ediyor.

“Türkiye’de son otuz yıldır kadınların tarihine ilişkin anlayışın, hem farklı ve yeni sorgulama alanlarının açılmasıyla, hem de yeni kavramsal çerçeveler ve araçlar bulma çabasıyla zenginleşmiş durumda olduğu görülüyor.”

Ajandayı temin etmek için Kadın Eserleri Kütüphanesi’yle doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Kadın Eserleri Kütüphanesi’nin Facebook sayfası için tıklayın.

E-mail: kadineserleri@gmail.com

Tel: 0212 621 8134

Kaynak: Bianet

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend