Hayata Destek Derneği çeşitli illerde saha çalışanı arıyor

hayata-destek.jpg

Hayata Destek Derneği Adana, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri ve Şanlıurfa sahalarından birinde Saha Çalışanı olarak çalışacak, ekip arkadaşları arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Koordinasyon: Katılımcı, kapsayıcı ve koordineli bir yerel sivil toplum dokusunu başarılı ve sürdürülebilir insani yardımın yapıtaşı olarak gören STL, etkin bir insani yardım ve afetle mücadele stratejisi için sivil toplumun güçlendirilme çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalarda sivil toplum kuruluşları arasında etkin koordinasyon ağları oluşturarak kolektif bir zeminde bilgi akışına, uzmanlık ve kaynak paylaşımına; iletişim, koordinasyon ve savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesine öncelik verilmektedir.

“07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmişiniz içerisindeki tüm kişisel bilgilerinizin Hayata Destek Derneği ile paylaşılmasını ve bu bilgilerin saklanmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.”

Hayata Destek Derneği Adana, Mersin, Diyarbakır, İstanbul, Kayseri ve Şanlıurfa sahalarından birinde Saha Çalışanı olarak çalışacak, ekip arkadaşları aramaktadır.

Çalışmak istediğiniz illeri ön yazınızda belirtiniz.

Ana Sorumluluk Alanları;

 • Ev ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi
 • İlgili kayıtların alınması
 • Proje kapsamına göre değişkenlik gösteren aktivitelerin gerçekleştirilmesi
 • Data girişinin yapılması ve gerekli raporlamanın yapılması

 

Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • T.C Vatandaşı olan
 • Üniversitelerin ilgili lisans yada önlisans bölümlerinden mezun, tercihen sosyal hizmet ya da sosyoloji mezunu
 • İleri seviyede Arapça, tercihen Türkçe ve İngilizce bilen
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek, derneği temsil edebilecek
 • Mülteci konusuyla ilgili, gelişmeleri takip eden

 

Bilgi ve başvuru için tıklayın.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend