Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı ilk kez Mersin’de

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği tarafından 22 yıldır devam eden eğitim programı Mersin’de ilk kez yerel kadın örgütlenmeleri tarafından verilecek. Kadın Emeği Kolektifi, Günebakan Kadın Derneği ve Bağımsız Kadın Derneği tarafından 16 hafta verilecek programın içeriğini ve beklentileri Kadın Emeği Kolektifi’nden Özge Göncü ile konuştuk.

Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından 1995’den bu yana sürdürülen Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı(KİHEP) 2005- 2011 yıllarında yapılan bağımsız araştırma raporuna göre 15 bin kadına ulaştı. Bu çerçevede eğitimi yarıda kesilen her on kadından dördü eğitimini devam ettirebildi. Her on kadından üçü iş yaşamına katılabildi. Katılımcıların yüzde 94’ünün özgüveni arttı ve yüzde 89’u aile yaşamında daha fazla söz sahibi olmaya başladı. Yüzde 67’si siyasi açıdan aktifleşti ve yüzde 59’u kadın örgütlenmelerinde yer almaya başladı.

Özlem Göncü (Kadın Emeği Kolektifi)

Mersin’de ilk kez Kadın Emeği Kolektifi, Günebakan Kadın Derneği ve Bağımsız Kadın Derneği tarafından 16 hafta sürecek programın içeriğini ve beklentileri Kadın Emeği Kolektifi’nden Özge Göncü ile konuştuk.

KİHEP ve içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kadının İnsan Hakları Programı Mersin’de ilk kez uygulanıyor. Dört eğitimci var şu anda Mersin’de. Eğitim programının modüllerinin tümü Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği tarafından oluşturuluyor, İstanbul merkezli bir dernek. Bu dernek kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak katılımlarını destekleyen bağımsız bir kadın örgütü ve çeşitli fonlarla çalışıyor. Denek aracılığıyla oluşturulan bu eğitim programları Mersin’de; Kadın Emeği Kolektifi, Günebakan Kadın Derneği ve Bağımsız Kadın Derneği tarafından bu dönem ilk kez verilecek. Eğitimin içeriğinde, kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına karşı şiddet, aile içi şiddet, şiddete karşı nasıl stratejiler geliştirilebileceği, kadının ekonomik hakları, iletişim, toplumsal cinsiyet rollerine dayalı çocuk eğitimi ve çocuk hakları var. Kadın ve cinsellik, doğurganlık hakları, kadın ve siyaset, feminizm, kadın hareketi ve kadın örgütlenmelerini kapsayan on altı hafta sürecek bir eğitim aslında bu.

Eğitim aracılığı ile neyi amaçlıyorsunuz?

Bu eğitimin amaçları; insan, kadın ve vatandaş olarak haklarımızın neler olduğu konusunda  bilinçlenmek ,yazılı yasalarda ön görülen haklarımızı nasıl kullanacağımızı bunlara eleştirel gözle bakabilmeyi öğrenmek. Bir de sözlü yasalar var yazılıların dışında, hep yazılılar akla geliyor haklarımız , medeni haklar denilince. Sözlü yasalar olarak adlandırabileceğimiz gelenek, görenek ve günlük uygulamaların haklarımızı nasıl belirlediği, kısıtladığı ya da ihlal ettiği konusunda bilinçlenmek var amaçlarımız arasında. Yazılı ya da sözlü bu yasaların değişmez olmadığını kavramak, nasıl değiştirilebileceğini öğrenmek ve bu amaçla örgütlenmek, eylemde bulunmak var aslında. Onun dışında deneyimleri paylaşarak, birbirimizden, kadınların öğrenmesini sağlamak bu şekilde kadınlar olarak ortak sorunlarımız konusunda bilinçlenmek ve bu sorunlar karşısında direnç geliştirmek, çözüm üretmek var. Haklarımızı elde etmek için harekete geçmeye yönelik kişisel becerileri ve başka kadınlarla yerel örgütlenme becerilerini geliştirmek var. Mersin’de en çok işimize yarayacak olan kısım belki bu. Bir de grup çalışması yapmayı öğrenmek yani birlikte hareket etmeyi, üretmeyi ve eylemde bulunmayı öğrenmek söz konusu.

Eğitimlere katılmak isteyenlerin profilleriyle ilgili bilgi verir misiniz?

Buna dalga dalga şeklinde bakabiliriz. Biz eğitimciler olarak da ilk etabız. İki eğitimin sonunda biz tam olarak bu eğitimleri sürekli verebilir hale geleceğiz. Önümüzdeki yıllarda da emek yoğun bir program açacağız. İlk etapta kadın örgütlenmelerinin güçlenmesi için burada çok büyük bir açık vardı eğitim alanında onu kapatacağına dair umudum çok büyük. Şimdilik nasıl bir profilimiz var derseniz; TMMOB gibi meslek kuruluşlarından, çeşitli siyasi partilerden, üniversitelilerden oluşan karma bir grubumuz var, orta alt ve üst kesimden. Ama kadın hareketine bir şekilde ilgisi olan kadınlar. Bu eğitim aynı zamanda kendi kendini örgütleyen bir eğitim. Sonuçları pratikte görüldüğü için tekrar geliyor.  İstatistik ve etki değerlendirmelerden bu çıkıyor. Kadın örgütlenmelerinden gelen kadınların mahalle ve yerel kadın çalışmalarından kadınları örgütleyip ve bu eğitime getireceklerini düşünüyoruz. Eğitimin en temel noktalarından birisi bilgiyi verip gitmek yerine grup çalışmalarıyla örgütlenmeyi güçlendirmek ve davranış değişikliği oluşturmak. Kadınlar arası rekabetin azalması, örgütlenme becerilerinin artması, kadın dayanışmasının tesisi aslında amaç.

Programın tasarım aşaması şöyle bir şey: Orta- orta üst sınıf zaten feminizm ya da kadın hareketi ile tanışmış durumda. Söz konusu eğitim, Kadınlarında dahil olabileceği buradan güçlenerek çıkabileceği ama onun dışında okuma yazma bilmeyen ya da mahallede örgütlenme yaparken dokunduğumuz kadınların hakları konusunda da bilinçlenebileceği bir skalada yapılıyor. Aslında en temel işlevlerinden birisi bu.

Mersin’de özgün olarak bir hedef koydunuz mu?

Kadın dayanışmasının tesisi konusunda Mersin Kadın Platformu’nda zaten çeşitli çalışmalar yapıyorduk, Kadın Emeği’nde de tartıştığımız temel bir şey vardı. Bunların psikologlar ve uzmanlarca hazırlanmış programlar tarafından aslında dayanışma ve örgütlenme ihtiyacının artırılmasıydı ve bunun eksikliğini hissediyorduk. Bu program biraz da ona denk düşüyor. Kadın Platformu ve Kadın Emeği Kolektifi’nde de yapmak istediğimiz grup çalışması ve eğitimi tam karşılıyor. Onun için tek tek yerel örgütlenmelerin güçleneceğini düşünüyorum. Bunun yayılıp mahalle çalışmalarında, belediyelerle çalışacak bir grup olduğunda sayımızın ve dayanışmamızın artacağını hedefliyoruz.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend