STGM’den “Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı”

STGM sivil toplumun değişen ihtiyaçları doğrultusunda yerel STÖ’ler için yeni bir program başlatıyor: “Birlikte: Yerel STÖ’ler için Kurumsal Destek Programı”.

BİRLİKTE, Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için 15 yıldır çalışmalar yürüten STGM’nin biriktirdiği deneyimlerinin ürünü olarak ortaya çıktı. Yıllar içinde proje hibeleri STÖ’ler için önemli bir destek mekanizması haline gelmiş olsa da, örgütlerin kurumsal gelişimlerinin desteklenmesi her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle, STGM BİRLİKTE’yi  örgütlerin misyonlarına daha iyi odaklanabilmelerini sağlayacak bir kurumsal destek programı olarak geliştirdi.

BİRLİKTE’nin yeniliklerinin başında maddi destekle teknik desteğin birlikteliğine dayanması geliyor. BİRLİKTE hem bir kurumsal hibe programı hem de ona eşlik eden bir kurumsal rehberlik programı olarak uygulanacak.

Birlikte Destek Programı, hedeflerinize ulaşmak için kolaylaştırıcı bir rol oynamayı her aşamada gözeterek tasarlandı. Bu yüzden esnek, farklı ihtiyaçlara göre şekillenebilir, mali ve teknik açıdan dengeli bir yapısı var.

BİRLİKTE, STÖ’lerin esas amaçlarına odaklanabilmeleri için kapasitelerinin güçlendirilmesini  amaçlıyor. Program, mali kapasitesi düşük, hak temelli çalışmalar yapan yerel STÖ’lere öncelik verecek, ancak kendi yerel sınırlarının dışında da çalışmalar yürüten sınırlı sayıda ulusal STÖ’ye de destek olacak.

BİRLİKTE ile STÖ’lerin genellikle proje temelli hibe programlarının dışında kalan kira, ısınma, aidat gibi temel sabit giderlerini, ulusal ve uluslararası ağlara üyelik masraflarını, bir projeye bağlı olmaksızın çalışanların maaşları karşılanabilecek. Bunun yanında her STÖ için bir kurumsal gelişim planı hazırlanacak ve bu plan uyarınca STÖ’nüz için geliştirilmiş bir rehberlik programı uygulanacak. Böylece kurumsal kapasitenizi güçlendirebileceksiniz.

Birlikte Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve STGM tarafından uygulanan “Yerel Sivil Toplum Örgütleri için Stratejik Kapasite Geliştirme” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürütülüyor.

BİRLİKTE’yi gelecek hafta duyurmayı planlıyoruz. Gelişmelerden haberdar olmak için STGM web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilir, e-posta listesine üye olabilirsiniz.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend