Yeryüzü Doktorları saha koordinatörü arıyor

Yeryüzü Doktorları saha koordinatörü arıyor. İlgili duyuru şöyle:

Saha Koordinatörü; saha faaliyetlerini desteklemek, takip etmek ve süreç takibini genel merkezdeki yöneticiler ile koordine etmekle yükümlüdür.

 • MHTC Kliniğinin günlük aktivitelerini, lojistik ve idari konularını yönetmek
 • İş akışını organize etmek ve çalışanların görevlerini yapmalarını veya görevlerini devralmalarını sağlamak
 • Şikâyet almak ve sorunları çözmek
 • Çalışanların işe devam verilerini ve personel kayıtlarını takip etmek
 • MHTC medikal süpervizorüne ve İK’ya İç Tüzüğün ve idari konularının uygulanmasında ve güncellenmesinde yardımcı olmak,
 • Yeni çalışanları yönlendirmek ve eğitmek
 • Kliniğin ihtiyaçlarını takip etmek ve Lojistik Görevlisi ile koordine etmek
 • Yönetim alanındaki diğer resmi partnerler ile iyi ve sorunsuz iletişim kurmak ve bu alandaki güncellemeleri yönetici ekibine rapor etmek
 • Proje Koordinatörü tarafından talep edilen diğer ilgili görevleri takip etmek

Raporlama,

 • Klinikten koordinasyon ekibine gerekli raporu istendiği şekilde periyodik olarak hazırlamak

ARANAN NİTELİKLER

 • Bu ve benzer pozisyonlarda (Süpervizör, Koordinatör) en az 2 yıllık deneyim
 • Organizasyonel liderlik ve yöneticilik becerisi
 • Tedarik zinciri yönetimi, tedarik, depolama ve stok kontrolü ve idaresi becerileri
 • Yerel yetkililerle doğru iletişim kurabilme ve çok kültürlü bir ortamda çalışabilme becerisi ve esnekliği
 • İyi derece Türkçe okuma ve yazma bilgisi bunun yanında Arapça ve İngilizce bilgisi
 • STK bünyesinde çalışmış olmak
 • Microsoft Word ve Excel bilgisi
 • Zor koşullar altında çalışma ve kriz yönetimi becerisi
 • İstendiği takdirde seyahat edebilme

KOŞULLAR

Sözleşme Süresi: Başlangıç tarihinden 31 Aralık 2017’ye kadar (Uzatılma ihtimalli sözleşme)

Sözleşme Tipi: Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Personel Aranan Şehirler: Gaziantep, Şanlıurfa

Başvuru için tıklayın.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend