Projem İzmir – Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri

201292614374930.png

Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle  “Projem İzmir – Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri” düzenleniyor.

Eğitim duyurusu şöyle:

Eğitimlerin temel amacı, 2014-2023 İzmir Bölge Planı “Güçlü Toplum” gelişme ekseninin “İyi Yönetişim ve Güçlü Sivil Toplum” stratejik önceliğindeki hedeflere ve Avrupa Birliği Bakanlığı İzmir Temsilciliği’nin “AB ile yürütülmekte olan müzakere sürecine ilişkin farkındalığı artırarak, yerel kuruluşlar düzeyinde AB üyelik sürecine aktif katılımı teşvik etmek ve ildeki kurum ve kuruluşların AB mali kaynaklarından daha etkin bir şekilde faydalanmasını mümkün hale getirmek” görevine uygun olarak, İzmir’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine, proje geliştirme ve yürütme kapasitelerinin artırılmasına, AB mali kaynakları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha etkin bir şekilde faydalanmasına katkı sağlanmasıdır. Projem İzmir Eğitimleri’nin hedef kitlesi, İzmir ilinde yerleşik dernek, vakıf ve kooperatiflerdir.

Projem İzmir Eğitimleri katılımcılarının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır:

 • Kanunen zorunlu yönetim organlarını oluşturmuş, ilk genel kurul toplantısını gerçekleştirmiş bir dernek, vakıf veya kooperatif temsilcisi olmak
 • İzmir ilinde yerleşik bir dernek, vakıf veya kooperatifi temsil ediyor olmak

50 kişilik bir gruba yönelik düzenlenecek eğitimler üçer günlük periyotlar halinde uygulanacak, 3 ayrı modülde toplam 9 gün sürecektir:

1. Modül: 14-16 Kasım 2017

Tarih       Eğitim Konusu
14 Kasım 2017       Giriş: AB Bakanlığı ve İZKA’nın sivil topluma yönelik programları

Dernek, Vakıf ve Kooperatiflerde Kurumsal Kapasite

 • Yasal Çerçeve
 • Yönetişim
15 Kasım 2017
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Mali Yönetim
16 Kasım 2017
 • Sosyal Girişimcilik

 

2. Modül: 28-30 Kasım 2017

Tarih        Eğitim Konusu
28 Kasım 2017          Stratejik Planlama
 • Stratejik Düşünmeye Giriş
29 Kasım 2017
 • Stratejik Planlama-Eylem Planı
30 Kasım 2017
 • İzleme ve Değerlendirme Planı

 

3. Modül: 13-15 Aralık 2017

Tarih       Eğitim Konusu
13 Aralık 2017
 • Yerel Ağlar Kurma
 • Kamu-STK işbirliği
 • Etkinlik Yönetimi
14 Aralık 2017 İletişim
 • İletişim Stratejisi Geliştirme
 • Sosyal Medya
 • İçerik Yönetimi
15 Aralık 2017        İletişim (devam)
 • Kampanya Stratejisi
 • Kimlik, İtibar ve Risk Yönetimi
 • İyi Uygulamalar ve Başarı Hikâyeleri

 

Açıklamalar:

 1. Her kuruluştan, eğitimlere en fazla iki temsilci katılım sağlayabilecektir.
 2. Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 3. Toplam 3 modülden oluşan eğitimlere tam zamanlı devam ederek verilen uygulamalı çalışmaları yerine getiren katılımcılara “Katılım Belgesi” verilebilecektir.
 4. Avrupa Birliği Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı, katılım formunda yer alan bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla katılımcılardan ek bilgi/belge talep edebilecektir.
 5. Eğitimlere başvuruda bulunan adayların başvuru formunda belirtilen kuruluşu temsil ettiğine dair daha sonra bir belgelendirme talep edilecektir.
 6. Eğitime kabul edilen adaylara eğitim yeri ve diğer konular hakkında e-posta yoluyla bildirimde bulunulacaktır.
 7. Avrupa Birliği Bakanlığı ve İzmir Kalkınma Ajansı programda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Başvuru:

Başvurular, yalnızca burada bağlantısı verilen online form üzerinden ve en geç 20 Ekim 2017 saat 17.00’a kadar yapılabilecektir.

Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için izmir@ab.gov.tr adresine e posta gönderilebilir.

Kaynak

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend