Anadolu’nun Kültürel Mirası: Eylül 2017 – Nisan 2018 döneminde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun desteği ile devam eden Kültürel Miras projesinin koordinasyonu için ekip arkadaşı arıyoruz.

İş tanımı ve aranan özellikler:

Hrant Dink Vakfı olarak Eylül 2017 – Nisan 2018 döneminde Avrupa Birliği Delegasyonu’nun desteği ile devam eden Kültürel Miras projesinin koordinasyonu için ekip arkadaşı arıyoruz. Projenin Tanımı Hrant Dink Vakfı, Kültürel Miras çalışmalarını Türkiye’nin farklı bölgelerinde devam ettirmekte olup projenin mevcut ayağı Kayseri, Adana ve Sivas illerindeki Ermeni kültürel mirasına odaklanmaktadır. Katılımcı perspektif ile yaklaşılan projeyle günümüz Türkiyesi’nde gerçekleştirilen koruma/yenileme projelerine örnek teşkil edecek alternatif bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kültürel Miras Proje Koordinatörü

*Proje destekçisi Avrupa Delegasyonu ile yazışmalar ve ilgili birimleri projenin gidişatı ile ilgili güncellemek

* Genel raporlama ve proje dosyası

*Aylık bütçe takibi ve aylık mali raporların hazırlanması

* Danışma kurulu ile iletişim

*Fon bulma ve proje yazımı

* Araştırma koordinatörü, editör ve araştırmacı arasındaki koordinasyonun sağlanması

* Proje çıktılarının (yayın, web-belgesel) üretim süresinde gerekli takiplerin yapılması

Aranan Özellikler

*Sivil Toplum alanında çalışma deneyimi olan

*İyi derecede İngilizce bilen

* Yurt içi seyahati gerçekleştirmeye açık olan

* MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

*AB ya da diğer uluslararası fon kuruluşları desteğiyle yürütülen proje deneyimi tercih nedenidir

Son başvuru tarihi: 28 Ağustos Pazartesi

Kaynak