Hayat Sende Derneği’nden İstihdam Çalıştayı

hx1.png

Hayat Sende Derneği korumadan ayrılan bireylerin istihdam olanaklarının ele alınacağı çalıştayına katkı sunmak isteyenler için başvurularını açtı. Derneğin çalıştay duyurusu şöyle:

Hayat Sende Derneği tarafından 9 Aralık 2017 tarihinde 9.30-17.00 saatleri arasında Ankara’da Korumadan Ayrılan Bireylerin İstihdam Olanaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı gerçekleştirilecektir.

Çalıştay kapsamında, koruma altından ayrılan gençlerin işe yerleştirilmesi kanunu kapsamında yaşanan sorunların farklı boyutlarıyla ele alınması,

Kamu kurum ve kuruluşunun (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Personel Daire Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) katılımını sağlamak

Bu kurumlarda konuya ilişkin farkındalık oluşturulması,

Kamu ve koruma altındaki gençlere ilişkin çalışmalar yapan sivil toplum çalışanları aracılığıyla karşılıklı katılımı ile çözüm önerilerinin oluşturulması,

Çalıştaydan çıkarılacak sonucun raporlaştırılması ve yaygınlaştırılması,

Çalıştay raporunun ilgili kurum ve kuruluşlara savunulması için ziyaretler gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Ulaşım ve konaklama ücretlerinin Hayat Sende Derneği tarafından karşılanacağı çalıştaya katılım sağlamak için formu doldurunuz.

Not: Çalıştaya sivil kıyafetlerle gelinmesi fikirlerin özgürce ifade edilebilmesi için önemli görülmekte olduğundan tarafımızca önerilmektedir.

Tarih: 9 Aralık 2017 –  9:30 – 17:00

Detaylı bilgiye ve katılım formuna buradan ulaşabilirsiniz.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend