“LGBT Haklarının İnsan Hakları Olduğunu Görmeliyiz”

Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi Başkanı  Mahmut Şeren, LGBT haklarının, insan hakları olduğunun görülmesi gerektiğini belirterek, “Herkesin korkmadan kendi kimliğini yaşayabildiği ve en üst değerlerin insan hakları olduğu bir dünyayı ancak hep beraber ve birbirimiz için mücadele edersek kurabileceğiz” diyor.

Buca Kent Konseyi Eşitlik Meclisi’nin daha çok cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık, şiddet ve nefret söylemine karşı mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yaptığını belirten Mahmut Şeren, “Fakat biz bütün ayrımcılıkların birbirini beslediğini düşünüyoruz. Bu yüzden din, dil, ırk, felsefi düşünce, tür, yaş, kabiliyet vb. her türlü ayrımcılığa karşı politika üretebilmektir hedefimiz. LGBTİ’lere  yönelik yapılan hak ihlallerini daha çok konu edinmemizin birinci sebebi üyelerimizin bu konuda çalışma yapan kişilerden oluşması öncelikle. Bir diğer sebep ise, bu alanın diğerlerine göre daha az görünür olması. Özellikle belediye gibi politika üreten kamu kurumlarında LGBTİ+ çalışmalarını çok az görebiliyoruz. Bizim Buca ve İzmir’de hedefimiz kent konseyi aracılığıyla bu çalışmaların yapılmasına katkıda bulunmaktır.” diye anlatıyor.

Buca Kent Konseyi Eşitlik Merkezi Başkanı Mahmut Şeren

Eşitlik Meclisi’nin ilk aşamada Dokuz Eylül Üniversitesi Eşit Şerit Cinsiyet Araştırmaları Topluluğu’nun çalışmalarıyla başladığını belirten Şeren, Buca Kent Konseyi Başkanı Mürüvet Suatoğlu’nun desteğiyle belediye bünyesinde örgütlenmeye başladıklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde İzmir’de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılıklara karşı politika üretecek birimlerin oluşması için çaba göstereceklerini de belirten Mahmut Şeren, “LGBT haklarının, insan hakları olduğunu görmeliyiz. Ataerkil ve heteroseksist düzenden dolayı kadın-erkek, heteroseksüel, eşcinsel veya trans herkes baskı ve ayrımcılık tehdidi altında aslında. Herkesin korkmadan kendi kimliğini yaşayabildiği ve en üst değerlerin insan hakları olduğu bir dünyayı ancak hep beraber ve birbirimiz için mücadele edersek kurabileceğiz.” diye konuştu.

 

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend