Gelecek Turizmde Yeni Dönem Başvuruları Başladı

basvuru-formu.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Anadolu Efes ortaklığında sürdürülebilir turizm projeleri ile yerel kalkınmaya destek olan “Gelecek Turizmde”nin yeni dönem başvuruları başladı. Geleceğe değer katacak sürdürülebilir turizm projeleri, 28 Temmuz 2017 tarihine kadar gelecekturizmde adresine başvurabilecek.

Türkiye’nin turizm potansiyelini ortaya çıkartmak, bu alanda istihdamı artırmak ve sürdürülebilir turizm projeleriyle yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla başlatılan Gelecek Turizmde bu yıl 10. yılını kutluyor. 10 yılda Türkiye’nin dört bir yanından 13 sürdürülebilir turizm projesi desteklendi. Yeni dönemde de, üç sürdürülebilir turizm fikrine fon, eğitim, planlama, iletişim, danışmanlık ve teknik destek verilecek.

Kimler Başvurabilir?

Gelecek Turizmde’ye;

-Türkiye’de kayıtlı,

-Tüzel kişiliğe sahip,

– Kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarıyla, bu kuruluşların oluşturduğu odalar, birlikler, kooperatifler, mesleki dernekler, federasyonlar, dernekler, vakıflar ile üniversiteler ve araştırma enstitüleri/merkezleri başvurabilir.

Bir başvuru sahibi, bu “teklif çağrısına” birden fazla proje teklifi sunabilir ancak seçim kriterlerine uygun olması koşuluyla, tekliflerden sadece biri desteklenebilir.

Faydalanıcı olarak her bir tüzel kişilik ile imzalanacak hibe sözleşmesinin toplam tutarı en az 50.000.­TL ve en fazla 120.000.­TL’dir.

Kaynak

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.



Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!



Send this to a friend