Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Genel Koordinatör Arıyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) genel koordinatör arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ) olarak İstanbul’daki ofisimizde tam zamanlı Genel Koordinatör olarak çalışmak üzere ekip arkadaşı arıyoruz.

Başvuru için özgeçmişinizi ve İngilizce niyet mektubunuzu (en fazla bir sayfa) 30 Haziran 2017 Cuma gününe kadar bize iletebilirsiniz.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği 1993 yılında kurulmuş bağımsız, feminist bir dernektir. Kuruluşundan bu yana kadının insan hakları eğitimleri, araştırmalar, yayın, kampanya, aktivizm ve savunuculuk çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarını uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirerek, hepsinin birbirini desteklemesi için çaba sarfeder. Ayrıntılı bilgi için: www.kadinininsanhaklari.org

Görev Tanımı: Genel Sorumluluklar

20 yılı aşkın süredir Türkiye’de ve dünyada kadının insan hakları alanındaki kazanımlarda önemli bir rol oynayan Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nin yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde yürüttüğü savunuculuk, eğitim, feminist bilgi üretme ve yayın programlarının somut kazanımlara dönüşmesini sürdürmeye yönelik stratejiler geliştirip uygulamak.

Derneğin gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerin amacına uygun, etkin ve güçlü bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Derneğin ileride kadının insan haklarının ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hayata geçmesini sağlamak amacıyla geliştireceği politika, program ve faaliyetleri en etkin biçimde, derneğin tüm organları ile birlikte belirlemek ve sürdürülebilir şekilde yürütülmeleri için ilgili birimleri koordine etmek.

Bunları gerçekleştirmek için,

Dernek ekibi, yönetim kurulu ve danışmanlarıyla birlikte derneğin amaçlarına ve belirlediği ihtiyaçlara en uygun politika, program ve faaliyetlerin geliştirilmesini ve hayata geçmesini sağlamak; bunun için gerekli süreçleri izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek.

Derneğin vizyon ve misyonu çerçevesinde strateji geliştirme çalışmalarını, buna bağlı olarak program ve kaynak geliştirme süreçlerini koordine etmek; ihtiyaç ve eksiklikleri tespit edip çözüm önerileri geliştirmek.

Derneğin faaliyetlerini, ekip ve ilgili organlarla birlikte, bütüncül olarak planlamak ve koordine etmek; bütçe ve ekip koordinasyonunu yapmak.

Derneğin yasal, mali ve idari yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak, bunlar için gerekli iletişim kanallarını etkin şekilde kullanmak.

Programların, idari ve mali yapı ve süreçlerin değerlendirmesini ilgili organlarla birlikte gerçekleştirmek.

Derneğin mevcut işbirliklerini bütün paydaşlarla en etkin ve derneğin misyonuna uygun şekilde sürdürmek.

Derneği her düzeyde temsil etmek; paydaşlarla ilişkilerini ve görünürlüğünü sürdürmek ve güçlendirmek.

Derneğin, programlar, faaliyetler, ekip ve işleyiş, organlar açısından karşılaşabileceği iç ve dış riskleri değerlendirmek, olası sorunlarda gerekli önlemleri almak, en uygun çözüm yollarını geliştirerek uygulanmasını sağlamak.

Aranan Nitelikler:

Üniversite mezunu, tercihen yüksek lisans yapmış olmak.

Ekip koordinasyonunda en az 7 yıl deneyime sahip,

Yazılı ve sözlü iletişim becerileri güçlü,

İnsan ilişkileri güçlü, ekip çalışması becerileri yüksek,

Zaman planlaması ve öncelikleme konularında deneyimli,

Microsoft Office uygulamaları, online iletişim araçları, sosyal medya gibi temel bilişim konularında bilgili,

İnsan hakları (tercihen kadın hakları) ve hak temelli sivil toplum çalışmaları konusunda deneyimli olmak,

Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, etnik köken, yaş temelli ayrımcılık yapmamak,

Çok iyi derecede İngilizce bilmek.

Başvurmak için tıklayın.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend