Doğa Derneği ekip arkadaşları arıyor

Doğa Derneği koruma faaliyetlerine destek olmak ve dernekte çalışmak üzere “Projeler Yönetmeni” ve “Uzaktan Algılama – Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanı” arıyor.

İlanların ayrıntıları şöyle:

“Projeler Yönetmeni”

Görev ve sorumlulukları:

 • Doğa Derneği’nin projelerinin ön görülen takvime uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Proje ekibinin çalışma planları arasındaki eş güdümü ve projelerin belirlenmiş iş planına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlamak
 • Proje ara ve final raporlarının takvime uygun olarak tamamlanmasını iletilmesini sağlamak
 • Proje bütçelerinin doğa koruma ve Doğa Derneği ilkeleri açısından en etkin şekilde kullanımını sağlamak
 • Proje iş planında ve/veya bütçesinde beklenmeyen bir aksaklık çıkması durumunda yönetim kurulu başkanını bilgilendirmek
 • Yönetim Kurulu’na üç ayda bir projeler izleme raporu sunmak
 • Doğa Derneği’nin iç yönetmelikleri hazırlamak ve izlemek
 • Doğa Derneği çalışmalarının izleme ve değerlendirme stratejisini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak

Özellikler:

 • Çok partnerli, çok uluslu orta – büyük ölçekli projeleri yürütme konusunda deneyimli olmak
 • Proje döngüsü yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak
 • Türkiye ve dünyadaki farkı bakış açıları ve kültürlere karşı açıklık ve saygı
 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmek ve doğanın korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak
 • Göreviyle ilgili saha çalışmaları ve diğer amaçlarla yüksek seyahat esnekliğine sahip olmak
 • Esnek zaman yönetimi konusunda başarılı olmak
 • İngilizce konuşma ve akademik yazı diline hakim olmak
 • Deneyimin eşlik ettiği lisans veya lisansüstü diploması.

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 23 Haziran 2017 günü içinde [email protected] adresine bir niyet mektubu ve özgeçmiş göndermelerini diliyoruz. Doğa Derneği’ne katılmayı düşündüğünüz için şimdiden teşekkür ederiz.

***

“Uzaktan Algılama – Coğrafi Bilgi Sistemleri Danışmanı”

Görev ve sorumlulukları:

 • Doğa Derneği’nin çalıştığı alanlara türlere ait farklı kaynaklarda bulunan mekansal verileri bir araya getirmek, arşivlemek, analiz etmek ve uygun platformlarda sunmak
 • Uygun mekansal ve zamansal çözünürlükteki raster veriyi kullanarak otomatik ve/veya elle sınıflama yaparak vejetasyon/arazi örtüsü/habitat sınıflaması yapmak
 • Doğa Derneği’nin farklı programları kapsamında yürütülen projelerinin ihtiyaç duyduğu haritaları hazırlamak
 • Doğa Dermeği için mekansal veri toplama standartlarını diğer ilgili çalışanlar ile belirlemek 

Özellikler:

 • ArcGIS başta olmak üzere coğrafi bilgi sistemi ve uzaktan algılama yazılımlarını etkin bir şekilde kullanabilmek; analiz ve sentez yapabilmek
 • Türkiye ve dünyadaki farkı bakış açıları ve kültürlere karşı açıklık ve saygı
 • Bir ekibin parçası olarak çalışabilmek ve doğanın korunması için kişisel ilgiye ve adanmışlığa sahip olmak
 • Göreviyle ilgili saha çalışmaları ve diğer amaçlarla yüksek seyahat esnekliğine sahip olmak
 • Esnek zaman yönetimi konusunda başarılı olmak
 • Lisans veya lisansüstü diploması.

Başvuru yapmak isteyenlerin en geç 16 Haziran 2017 günü içinde [email protected] adresine bir niyet mektubu ve özgeçmiş göndermelerini diliyoruz.

Doğa Derneği’ne katılmayı düşündüğünüz için şimdiden teşekkür ederiz.

Doğa Derneği

 

Kaynak

 

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend