Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Koruma Sorumlusu ve Asistanı Arıyor

1.png

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) koruma sorumlusu ve asistanı arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Koruma sorumlusu/asistanı, Türkiye’deki LGBTI sığınmacıların ve mültecilerin vaka yönetimi yaklaşımıyla ve yakından takiplerini yaparak haklarına, sosyal hizmetlere ve ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerine erişimlerini sağlama konusunda destek olmaktan sorumlu olacaktır. Koruma sorumlusu/asistanı, vaka yönetimi sürecinin tamamında bütün SGDD ofisleriyle ve İstanbul ofisindeki ekibiyle ve UNHCR’yle irtibat halinde olacaktır. Ayrıca, Türkiye’deki LGBTI sığınmacı ve mültecilere ilişkin politika geliştirme süreçlerine de katkıda bulunuyor olacaklardır.

Başlıca Sorumluluklar:

-LGBTI vakaları için saha ofislerine süpervizyon sağlanması,

-Vaka yönetimi yaklaşımıyla sosyal ve hukuki danışmanlık sağlamak ve vakaların izlenmesi,

-İlgi alanındaki kişilerle ilgili bilgilerin UNHCR ve diğer ilgili paydaşlar için güncellenmesi,

-UNHCR ve diğer paydaşlar tarafından yönlendirilen ilgili alanındaki kişilere ilişkin olarak saha ofislerinin bilgilendirilmesi,

-UNHCR Koruma Birimi aracılığıyla yeni gelen ya da kayıtlı LGBTI bireylerinin korunması için gerekli müdahalelerin yapılması,

-İlgi alanındaki kişiler için gerekli formların (HRI ve PRF) doldurulması,

-İlgi alanındaki kişiler için doldurulmuş gerekli formların saha ofisleri tarafından gözden geçirilmesi,

-Türkiye’deki LGBTI mülteci topluluğunun karşılaştığı güçlüklerin temsiliyetini yapmak için diğer paydaşlar tarafından düzenlenen toplantılara katılmak,

-Saha ofislerine misyonlar düzenlemek,

-Koruma Birimi Koordinatörleri tarafından talep edilen diğer görevleri yapmak,

-SGDD Danışmanlık Hattı tarafından yönlendirilen vakaların takibini yapmak,

-Kapıda danışmanlık vermek (gate counselling),

-Gerektiğinde ilgi alanındaki kişilere yerel makamlara ya da hastanelere, vs. giderken onlara eşlik etmek,

-Gerektiğinde LGBTI nüfusunun fazla olduğu illere misyonlar düzenleyerek, yerel makamlarla ve LGBTI topluluklarıyla toplantılar yapmak,

-UNHCR ile yakın işbirliği içerisinde olunmasını sağlamak,

-Türk mevzuatındaki değişiklikleri ve sosyal yönlendirme mekanizmalarındaki gelişmeleri takip etmek.

Nitelikler, Beceriler ve Yeterlilikler

-Farklılıklara saygı gösterme

-Cinsellikle ilgili konularda farkındalık sahibi olma ve duyarlı olma

-LGBTI bireyleriyle ve gruplarıyla çalışma deneyimine sahip olma

-Sorumluluk sahibi olma

-Yaratıcı bir şekilde sorun çözme becerisine sahip olma

-Etkin bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olma

-Kapsamlı bir şekilde işbirliği yapabilme becerisi

-Paydaşların dahil edilmesini sağlama becerisi

-Dürüstlük

-Profesyonellik

-İyi derecede İngilizce bilgisi; Arapça ve/veya Farsça bilgisi tercih nedeni olacaktır

-Üniversitelerin sosyal hizmetler, hukuk ya da diğer ilgili bölümlerinden lisans derecesine sahip olmak.

 

“BTI-0617-KORUMA SORUMLUSU”

Başvuru için: [email protected] adresine kişisel bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

KaynakSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend