Hayata Destek Derneği İngilizce Öğretmeni Arıyor

Hayata Destek Derneği Şanlıurfa Toplum Merkezi’nde çalışacak bir İngilizce öğretmeni arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.

 

 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.

 

 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.

 

 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği Şanlıurfa Toplum Merkezi’nde çalışacak bir İngilizce öğretmeni aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 

 • İngilizce kurslarını hedef gruba öğretmek, kurs içeriği ve planlarını oluşturmak
 • Yararlanıcıların İngilizce kursuna katılımını takip ederek yoklama tutarak proje sorumlusuna raporlamak
 • Kurslar için gerekli lojistik ihtiyaçları belirleyerek proje sorumlusu ile koordine etmek
 • Yeni kurs fikirleri ve içerikleri oluşturmak
 • Proje sorumlusuna haftalık ve aylık raporlama yapmak
 • Yeni eğitim tekniklerini takip ederek; katılımcı ve yenilikçi teknikler uygulamak
 • Yararlanıcılara gerektiğinde ev ödevleri vererek takibini yapmak
 • Çocukları sürekli gözlem altında tutmak ve herhangi bir zarardan korunmuş olduklarından emin olmak, herhangi bir güvenlik riski veya sorununu hemen yöneticiye bildirmek,
 • Çocuk koruma politikasını her süreçte takip etmek ve uyğulamak,

Aranan Nitelikler

 • Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği ve/veya ilgili bölümlerden mezun olmak,
 • En az 2 senelik çalışma tecrübesi
 • Çocuk ve yetişkinlerle eğitim tecrübesi
 • Türkçe bilen, Arapça veya Kürtçe tercih sebebi
 • MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilen

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Kaynak

 

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend