Kırsal Kalkınma Parlementosu’na doğru

parlemento.png

Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen ve Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) organize edilen ‘Türkiye Kırsal Parlamentosu’na Doğru’’ çalıştayı 4 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli illerinden katılımcıların, kırsalda ve yerelde edindikleri  deneyimleri paylaştıkları çalıştayda, üç ayrı başlık altında grup çalışması gerçekleştirildi. *

Bu başlıklar:

  • Türkiye Kırsal Parlamentosu Oluşturulması
  • Sivil Toplumun Kırsal Kalkınma Politikalarına Katılımı ve Kırsal Kalkınma Ağı Kurulması
  • Türkiye Kırsal Alanının Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu başlıklar altında toplanan gruplar ‘Kırsal Ekonominin Kalkındırılması için Faaliyetler’ arasındaki bağlantıları ifade eden, Fransızca kelimelerin baş harflerinden oluşan LEADER yaklaşımı, bilgilendirme, farkındalık yaratmak ve yerel halkı harekete geçirme teknik destek projesi kapsamında, yerelde çalışmalar yapan katılımcılar, kazandıkları deneyimleri paylaşarak kırsal kalkınma faaliyetlerinde önümüzdeki dönemde yapılması gerekenleri konuşarak, kırsal kalkınma adına önemli  bir adım attılar.

Yapılan oturumlarda, özellikle son dönemde çok fazla konuşulan ‘sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin’ üzerine de konuşmalar yapıldı.  LEADER kapsamında oluşturulan Yerel Eylem Grupları’na (Y.E.G)  kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi adına önümüzdeki günlerde çok önemli görevler düşeceğini belirten katılımcılar, kalkınmanın yerelden hareketle şekillenmesi ve iş birliği ağının genişlemesi gerekliliğinin altını çizdiler.

Kalkınmayı sürdürülebilir kılmanın, ‘yerel aktörlerin kalkınma sürecine daha fazla dahil olmalarını sağlayarak ve farklı sektörler arasında sinerji yaratarak mümkün olduğuna’  dair düşünce çalıştayda en fazla kabul gören fikir oldu.

*Murat KaracanSivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend