Hayata Destek Derneği ve ACF’nin ortak işe alım kampanyası devam ediyor

hayatasestek.jpg

Hayata Destek Derneği, küresel boyutta açlıkla mücadeleyi hedefleyen sivil toplum örgütü Action Against Hunger (ACF) ile geçen sene başlattığı ortak işe alım kampanyasını bu sene de sürdürüyor.

Türkiye’de uluslararası bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği içinde düzenlenen ilk işe alım kampanyası olma özelliği taşıyan bu girişimle, sivil toplum alanında çalışmanın tercih edilirliğini artırmak, aynı zamanda sivil toplum bilincine sahip ve bu alanda çalışmak isteyen kişilerle bir araya gelinmesi hedefleniyor.

Hayata Destek Derneği hâlihazırda Türkiye’de Mülteci Destek, Çocuk Koruma, Acil Yardım, Sivil Toplum Güçlendirme ve Ağ Oluşturma Programları kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. İspanya tabanlı ACF ise Madrid ve Barselona’daki merkez ofisleriyle dünya genelinde birçok noktada operasyonel kapasiteye sahip. İşe alım kampanyasında her iki kuruluş, kendi çalışma alanlarının ihtiyaçları doğrultusunda pozisyonlarını beyan ediyor ve ilgili adaylara sesleniyor.

Ortak iş ilanına yapılan başvurular, adayların deneyimleri ve potansiyellerine göre değerlendirmeye alınacak. Yapılan genel görüşmelerin ardından uygun bulunan adaylar ACF için başta Madrid ve Barselona şehirlerindeki pozisyonlarda, Hayata Destek Derneği için de başta bölge temsilciliklerinin yer aldığı Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa ve İstanbul’daki pozisyonlarda değerlendirilecek.

İş başvuruları 8 Mart 2017 tarihine kadar devam edecek. Adaylarla görüşmeler ise 27-30 Mart tarihlerinde yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayın

HAYATA DESTEK DERNEĞİ HAKKINDA

Hayata Destek, doğal ve insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş toplumların temel haklarına erişimini sağlama ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bağımsız bir insani yardım derneğidir. Uluslararası insani yardımın temel ilkelerini benimseyen Hayata Destek; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hesap verebilirlik prensipleri çerçevesinde faaliyetlerini Türkiye ve çevresi bölgelerde sürdürmektedir. Suriye Krizi’nin başlangıcından bu yana mültecilere yönelik koruma ve destek amaçlı sınır iller ve İstanbul’da geniş kapsamlı insani yardım operasyonları yürütülmektedir. Ayrıca Çocuk Koruma Programı kapsamında çocuk işçiliği ile mücadelede sorumluluk alan Dernek, Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma Programı ile afete hazırlık konusunda farkındalık artırmak için çalışırken, Acil Yardım Programı ile afetlerden etkilenen toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına ulaşmaları için faaliyet yürütmektedir.

 ACF HAKKINDA

Action Against Hunger – ACF (Açlığa Karşı Eylem), küresel boyutta açlığı bitirmek için çalışan, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir uluslararası insani yardım örgütüdür. ACF, doğal ya da insan kaynaklı ciddi krizlerde, gıda güvenliği tehlikeye girmiş ve açlık durumu ortaya çıkmış bölgelerde; sosyal yapının iç ya da dış etkenler nedeniyle yıkıldığı ve bir toplumsal kesimin aşırı kırılgan hale geldiği durumlarda; insani yardım bir hayatta kalma öğesi haline geldiğinde harekete geçer. ACF, beslenme, sağlık, gıda güvenliği, su ve sanitasyon konularında sorumluluk üstlenir.

Bilgi için:

Hayata Destek İletişim ve Kaynak Geliştirme Departmanı Aslı Arslan / Tel: +90 216 336 22 62 / Email: aarslan@hayatadestek.org

Çiğdem Usta / Tel: +90 216 3362262 / Email: custa@hayatadestek.org

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend