Açık Toplum Vakfı’ndan Suriyeli çocukların eğitimi için 1 milyon TL

Açık Toplum Vakfı, “eğitim, çocuk ve mülteciler” konusunda uzman ve deneyimli STK’ların projelerine destek sağlayacak. Vakıf, 2016 yılı için 1.000.000 TL bütçe ayırdı.

Yaşamını Türkiye’de sürdüren okul yaşındaki 856.900 Suriyeli çocuğun 531.900’ü eğitimine devam edemiyor. Açık Toplum Vakfı, çocuk mültecilerin eğitim hakkına erişimini Türkiyeli akranlarıyla aynı duruma getirmek için “Kayıp Neslin Eşiğinde” isimli araştırmanın sonucunda 1 milyon TL’lik bir teklif çağrısı yayınladı.

Açık Toplum Vakfı ayrıca, 2017 ve takip eden yıllarda da Suriyeli mülteci çocukların sürdürülebilir eğitime erişimi yönündeki desteklerine artan bütçelerle katkıda bulunacak.

Proje konuları: Genel çerçeve, amaç ve öncelikler

Teklif çağrısı, Suriye ya da başka ülkelerden gelen mülteci çocukların Türkiye’de eğitim sistemine kazandırılmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi için yapıldı. Açık Toplum Vakfı, özellikle okul öncesi eğitim ve Türkçe öğrenme programlarına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor. Tüm mülteci çocukların ulusal eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğine inanıyor.

Vakfın bu teklif çağrısında ayırdığı bütçe 1,000,000 TL. Vakıf, kuralları ve prensipleri gereği toplam proje bütçelerinin en fazla 1/3’ünü destekliyor. Ancak bu teklif çağrısına özel olarak, proje bütçesinin %80’, nasıline kadar destek sağlayacak.

Kimler, ne zaman, nasıl başvurabilir?

Proje teklifleri; sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve kâr amacı gütmeyen özel şirketler gibi tüzel kişiliğe sahip kurumlar tarafından sunulabilir.

Proje tekliflerinin İngilizce ve Türkçe olarak teslim edilmesi gerekiyor. Proje önerileri için standart bir format kullanılmıyor. Ancak sunulacak olan önerilerin,  başta açık toplum ideali olmak üzere, belli kıstaslara uygun olması, sunulan önerilerin bütçesinin belli bir şablona göre hazırlanması bekleniyor.

Uyulması gereken kurallar ve bütçe şablonu için tıklayınız

Çağrının detayları için tıklayınız

 

Suriyeli çocuk ve gençlerle STK’ların yaşadığı zorluklar bu araştırmada: ‘Kayıp Neslin Eşiğinde’Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend