Dezavantajlı Grupların Gözünden Medyada Temsil Çalıştayı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen, Sivil Düşün Aktivist Programı kapsamında Medya Araştırmaları ve Kültürel İletişim Derneği (MAKİ) tarafından 26 Mart 2016 Cumartesi günü Ankara’da Dezavantajlı Grupların Gözünden Medyada Temsil Çalıştayı düzenlenecek.

Çalıştay kapsamında dezavantajlı grupları temsilen 80 kişiden oluşan sivil toplum örgütü temsilcisi ve aktivist medyadaki temsilleriyle ilgili sorunları tartışacak, çözüm önerileri sunacak.

Çalıştaya dezavantajlı grupları temsil eden (etnik azınlıklar, korunmaya muhtaç çocuklar/kadınlar, göçmenler, engelliler, yaşlılar, eğitimsiz gençler, eski hükümlüler, madde bağımlıları, vb.) sivil toplum örgütü temsilcileri ve aktivist bireyler başvuruda bulunabilir.

Katılımcıların yemek masrafları proje kapsamında karşılanacak. Şehir dışından gelecek olan katılımcıların yol/konaklama masrafları ise kendilerine ait olacak.

İşbirliği geliştirme olanağı

Çalıştay kapsamında medyadaki nefret söyleminin önüne geçme ve temsil hakkı üzerinde farkındalık yaratma açısından dezavantajlı konumda olan grupların temsilinde sorun odakları tartışılacak ve çözüm önerileri hazırlanacak. Projeyle dezavantajlı grupların medyada doğru ve insan haklarını önceleyen bir şekilde temsili için medya kuruluşlarına ve profesyonellerine düşen temel görevler, medyanın toplumsal katılımın güçlendirilmesine yönelik rolü ve bu kapsamda yapılması gerekenler dezavantajlı grupların dilinden anlatılacak ve bu konuda farkındalık yaratılacak. Çalıştay hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getirerek, medyadaki temsilleri üzerine işbirliği geliştirme olanağı sunacak. Ortak bir çalıştay bildirisi ve videosu hazırlanacak.

Son başvuru tarihi: 15 Mart. Başvuru formu için tıklayınız

Çalıştay Programı

26 Mart 2016, Ankara

09:00-09:30 Kayıt, Çay/kahve

09:30-09:45 Açılış, Tanışma, Proje Tanıtımı

09:45-11:00 I. Oturum -Dezavantajlı kavramının tanımı, kapsamı ve Türkiye’deki durum – Doç Dr. Burcu Sümer

11:00-11:15 Çay-Kahve arası

11:15-12:00 II. Oturum -Dezavantajlıların medyada temsili ile ilgili genel stratejiler ve söylemler – Dezavantajlıların medyadaki temsil durumu ve sorunlar, ayrımcılık ve nefret söylemi – Prof. Dr. Ülkü Doğanay

12:00-12:45 III. Oturum: Medya etiği ve temsil ilişkisi – Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan Taş

12:45-13:45 Öğle arası

13:45-14:00 Moderatörün konuşması ve grupların belirlenmesi

14:00-15:00 I. Atölye Çalışması: Dezavantajlı grupların temsili ile ilgili örnekler üzerinden eleştirel değerlendirmeler ve mevcut durum analizi

15:00-15:30 Çay-Kahve arası

15:30-16:00 Grup sunumları

16:00-17:00 II. Atölye Çalışması: Dezavantajlı grupların temsiliyle ilgili sorunların çözümü için öneriler

17:00-17:30 Grup sunumları

17:30-17:45 Moderatörün “Çalıştay Bildirisi” ve “Medyada Temsil” kampanya videosu ile ilgili açıklaması

17:45-18:00 Genel Değerlendirme ve Kapanış

Kaynak: ab-ilan.com

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend