Savaş, göç ve sağlık: Hekimler ne yapmalı?

resimm.jpg

Türk Tabipler Birliği, Dünya Tabipler Birliği’yle “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı” konulu bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak.

Sempozyumun davet metni şöyle başlıyor: “Bir küçük çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu, sonra bir başkası sonra bir diğeri, sonra… Binlerce insan göç yolunda savaştan, çatışmadan, açlıktan ve ölüm tehlikesinden kaçar ak önce hayatta kalmaya sonra hayata tutunmaya çalışıyor. Ülkemizin yanı başındaki coğrafya ‘mülteciliğin olağanlaştığı’ bir bölge haline geldi, milyonlarca insan yerinden yurdundan oldu, her gün binlercesi olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) dünya genelinde yerinden edilmeye yönelik tehlikeli yeni bir çağa girildiği konusunda uyarıda bulunuyor.”

UNHCR Küresel Eğilimler Raporu’na göre, son beş yıl içerisinde dünyanın farklı bölgelerinde en az 15 çatışma ortaya çıkmış ya da yeniden alevlenmiş durumda. DSÖ verilerine göre 12.2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç, ülke içinde 7.6 milyon insanın yerinden olduğu, 4 milyon insanın ülke dışında “mülteci” haline geldiği ve çatışmadan iç savaşa giden komşumuz Suriye’de yaşanan kriz tüm dünyayı sarıyor.

Günümüze dek karşılaşılan en büyük mülteci krizlerinden biri olan bu süreç hekimleri sağlık hizmetlerinin sunulması yönüyle de yakından ilgilendiriyor. Mültecilerin gerek ülkemizde gerekse ulaşmaya çalıştıkları Avrupa ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişimleri konusunda ciddi sorunlar yaşanıyor.

Türk Tabipleri Birliği yaşanan bu büyük krizin sağlık ve hekimlik alanında yarattığı sorunları Dünya Tabipler Birliği’nin gündemine taşıdı ve bu insanların sağlık alanında yaşadıkları sorunların ve çözüm önerilerinin ülkelerin ulusal tabip birliklerinin gündemine getirilmesinin önemini vurguladı.  Bu çabaların bir sonucu olarak Dünya Tabipler Birliği Ekim 2015’te Moskova’da yapılan 66. Genel Kurul toplantısında bu konuyla ilgili “Küresel Mülteci Kriziyle ilgili DTB Kararı” başlıklı bir tutum belgesini kabul etti.

Bu gelişmelere ek olarak Dünya Tabipler Birliği, 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı?” başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Türk Tabipleri Birliği’nin katkısıyla düzenlenecek bu sempozyumda, uluslararası uzmanların yanı sıra farklı ülkelerden tabip birlikleri temsilcileri de kendi ülke deneyimlerini aktarma olanağı bulacak.

Sempozyumla ilgili ayrıntılar için tıklayınız.

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!Send this to a friend