8 erkeğin ardından ‘Bir sonraki BM Genel Sekreteri kadın olsun’ çağrısı

bmm.jpg

2016 yılında şu an Birleşmiş Milletler’nin Genel Sekreteri olan Ban Ki Moon’un görev süresi doluyor. Women’s Major Group, bundan sonraki BM Genel Sekreteri’nin feminist bir kadın olması için uluslararası düzeyde bir çağrı yaptı.

Türkiye’den de kadın örgütlerinin imzasına açılan çağrıda, “Sekiz erkek Genel Sekreter’in atanmasından sonra Birleşmiş Milletler öncülüğünde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek adına BM’ye kadın bir Genel Sekreter acilen gereklidir” denildi. 12 Şubat’a kadar toplanan imzalarla BM üye devletlerine gönderilecek. İmza toplamaya 26 Şubat’a kadar devam edilecek.

KİH-YENİ ÇÖZÜMLER DERNEĞİ: ‘SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Şehnaz Kıymaz Bahçeci, The Women’s Major Goup’un yaptığı çağrıya verdikleri desteği şu sözlerle aktarıyor;

“Toplumun yarısını oluşturan kadınların karar alma mercilerinde yer alması toplumsal cinsiyet perspektifinin politikalara ve uygulamalara yansıması ve eşitliğe yaklaşılması konusunda atılacak en öncül adımlardan biri olmalıdır. Tam da bu sebeple Birleşmiş Milletler’in en üst karar alma pozisyonunda feminist bir kadın genel sekreterin yer alması için önemli bir zamandayız. Bu sebeple de WMG’nin yaptığı çağrıyı son derece önemli buluyoruz. BM’de tüm üye ülkelerin 2015 yılında kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin politika metninde belirtildiği üzere ‘insanlığın yarısı tam insan hakları ve fırsatlarından mahrum bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya erişmek mümkün olmayacaktır.’ Bu sebeple de toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini BM’nin tüm politikalarına ve çalışmalarına entegre edecek ve WMG’nin çağrısında bulunan hususları hassasiyetle ele alacak feminist bir kadın BM Genel Sekreteri için biz de desteğimizi sunuyoruz.”

8 ERKEK GENEL SEKRETERDEN SONRA…

The Women’s Major Group’un tüm dünyadaki kadın örgütlerine çağrısı şöyle:

2016’da feminist bir BM Genel Sekreteri çağrımıza katılın! The Women’s Major Group aşağıdaki çağrıyı yapıyor ve geniş çapta bir katılım amaçlıyor. Kendi ağınızla da aşağıdaki çağrıyı paylaşmanızı rica ederiz. Bu çağrı 12 Şubat 2016 tarihine kadar elde edilen imzalarla birlikte üye ülkelere iletilecektir. 26 Şubat 2016 tarihine kadar form yoluyla çağrıya imzalar kabul edilmeye devam edecek fakat 12 Şubat sonrası atılan imzalar çağrının oluşturulacak online versiyonunda yer alacaktır. e-posta yoluyla alınan talepler kayıt altına alınmayacaktır.

Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar ve bireyler olarak bizler, Birleşmiş Milletler’e kadın bir Genel Sekreter’in öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Sekiz erkek Genel Sekreter’in atanmasından sonra Birleşmiş Milletler öncülüğünde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek adına BM’ye kadın bir Genel Sekreter acilen gereklidir.

Bir sonraki BM Genel Sekreterinin kadın olmasını garantiye almanın ötesinde BM’nin insan hakları, eşitlik ve adalet temel değerleriyle birlikte BM’ye sağlam bir feminist bakış açısı getirecek başarılı bir adayın kadın olması gerektiğine inanıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin uygulanmasını gözetmek hususunda BM’nin yeni bir rol üstlenmesi sürecinde, bir sonraki BM Genel Sekreteri, aynı zamanda tüm dünyada cinsiyet eşitliğini ve kadının insan haklarını sarsan küresel sistemler ve değerlere hitap edebilecek kapasitede bir kadın olmalıdır.

Bu nedenle aşağıdaki konularda ispat edilebilir bir taahhüde sahip bir kadın Genel Sekreter arıyoruz:

  • Hükümetlerarası foruma, kadının insan haklarının bölünmezliğini ve evrenselliğini tanıyan cesur ve kapsamlı bir gündem geliştirebilecek,
  • Ülkeler arasındaki, zengin ve yoksul arasındaki ve kadın ve erkekler arasındaki ekonomik ve sosyal eşitsizlikler de dâhil olmak üzere her türlü eşitsizliğe meydan okuyabilecek,
  • İklim değişikliği de dâhil olmak üzere mevcut çevresel krizleri ve onların sosyal etkilerini durdurmak amacıyla ivedi ve adil aksiyonlar alacak,
  • Birleşmiş Milletler’in sadece en güçlü olanın değil, aynı zamanda bütün insanların ve ülkelerin çıkarlarını gözeten demokratik çok uluslu kurum itibarını korumak adına, uygulanacak iyileştirmelerin BM tarafından sağlandığından emin olacak,
  • Feminist ve sivil toplum hareketlerinin politika oluşturma konusunda sadece gözlemci değil aynı zamanda aktif ve eşit katılımcısı olduğunu garanti etmek adına eyleme geçecek,
  • Her düzeyde kadının liderliğini teşvik edecek,
  • BM’nin ve ajanslarının bütünlüğünün kurumsal sektör dâhil olmak üzere özel fonlar tarafından zayıflatılmadığından emin olacak.

Kurumsal olarak imzalamak için şu linkteki Google Form’a isim girilmesi gerekiyor.

The Women’s Major Group

Yorum Yap

Epostanız paylaşılmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Sivil Sayfalar, sivil toplumun içine kapanma halinin aşılmasına ve etkisinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Sivil toplum haberciliği yaparak sivil toplumun tecrübesini medyaya, kamu yönetimine, siyasete, kanaat dünyasına ve diğer STK’lara görünür kılmayı amaçlıyoruz. Sivil toplum dünyasının sözcülerine, tartışmalara katılabileceği, yeni tartışmalar açabileceği bir mecra sunmayı hedefliyoruz.


E-Bülten

You have Successfully Subscribed!